Lundby Efterskole :: Individuel Supplerende Elevstøtte

Individuel Supplerende Elevstøtte

Har du, som forælder/værge, økonomisk vanskelige kår, er der mulighed for at søge skolen om

Individuel Supplerende Elevstøtte til nedbringelse af den ugentlige betaling.

Skemaet udfyldes og sendes til skolen.

Der er mulighed for at modtage støtte på op til 200,- kr pr kursusuge.

Det er skolens vurdering af din økonomiske situation der lægges til grund for tildelingen.

Skema til ansøgning om Individuel supplerende elevstøtte hentes og sendes til skolen:

Skoleåret 2018-19: hent skema her

Skoleåret 2019-20: hent skemaet her