Lundby Efterskole :: Skolekreds

Skolekreds

ANSØGNINGEN SENDES TIL ADM@LUNDBYEFTERSKOLE.DK OG VIL BLIVE BEHANDLET PÅ FØRSTKOMMENDE BESTYRELSESMØDE, HVOREFTER DU VIL BLIVE KONTAKTET.

Skolekredsen er en kreds af borgere med interesse for Lundby Efterskole.
På skolens årlige generalforsamling i april mødes skolekredsens medlemmer til orientering om skolen og valg af medlemmer til skolens bestyrelse.
Ønsker du at blive medlem af Lundby Efterskoles skolekreds kan du sende os nedenstående formular.
Efter bestyrelsens godkendelse af din ansøgning, bliver du kontaktet af os.
Et individuelt medlemskab af skolekredsen koster 75,- kr. årligt.

Næste generalforsamling er i foråret 2019 på Lundby Efterskole.