Lundby Efterskole :: Samvær - indholdsbeskrivelse

Samvær - indholdsbeskrivelse

Vi ønsker at elevernes samvær udenfor undervisningen er præget af stor social forståelse og accept af andre, samt evne til selvstændigt at planlægge og gennemføre aktiviteter der involverer flere af elevernes kammerater og udnytter skolens mange faciliteter.

Det tilstræbes at aktiviteterne aktiverer og udfordrer eleverne fysisk, socialt eller mentalt.

INDHOLDSPLAN FOR STILLETIMEN.

Formålet med den daglige Stilletime fra kl. 18:30 til kl. 19:30 er både at give eleverne tid og ro til deres lektier, og at give et tiltrængt pusterum i en travl hverdag.

Elevernes dagligdag er skemalagt med et både fysisk og mentalt højt aktivitetsniveau fra kl. 7:30 om morgenen til kl. 18:00 om aftenen, og med den lange dag giver stilletimen mulighed for at ”hvile ørerne” og slappe af.

INDHOLDSPLAN FOR RENGØRING.

Som en del af opholdet på Lundby Efterskole lærer eleverne, under kyndig professionel vejledning, hvordan man rengør forskellige typer områder og materialer.

Rengøringstjansen giver faglig læring, en renere skole og viden om hygiejne.

Tjansen kan også indeholde praktiske opgaver sammen med skolens pedeller.

Som en del af rengøringstjansen står eleverne for at holde skolens bod åben.

INDHOLDSPLAN FOR FÆLLESSAMLINGER.

De ugentlige fællessamlinger er et forum hvor elever og skolens medarbejdere har mulighed for at debattere dagligdagen på skolen, samt gensidigt udveksle informationer som vedrører alle på skolen.

Fællessamlingerne bruges også til at orientere om aktuelle emner i verden udenfor skolen, samt til at styrke fællesskabet og sangglæden.

Om onsdagen holder vi møde i Familiegrupperne.

Samlingerne medvirker til elevernes demokratiske dannelse, og træner eleverne i at håndtere uenigheder på en hæderlig og redelig måde, der tager hensyn til alles synspunkter.

INDHOLDSPLAN FOR GRUNDLOVSDAG.

Fejringen af Grundlovsdag bevidstgør eleverne om grundloven som en vigtig demokratisk forudsætning for vores samfund.

Planlægning og afvikling af dagen giver eleverne organisatorisk indsigt og erfaring der kan bruges i mange andre sammenhænge.

INDHOLDSPLAN FOR KØKKENTJANS.

Alle elever har i løbet af skoleåret en uges køkkentjans, hvor de hjælper med madlavning og andet arbejde i køkkenet.

Formålet med køkkentjansen er, at eleverne får basal viden om elementær madlavning og køkkenhygiejne, samt indsigt i vigtigheden af en varieret og sund kost.

INDHOLDSPLAN FOR MÅLTIDERNE.

Udover at give en sund og varierende kost, har spisesituationerne det pædagogiske formål, at lære almindelig god bordskik, samt bibringe social forståelse for hvorledes vi deler livets goder.