Lundby Efterskole :: Undervisning - boglige fag

Undervisning - boglige fag

På Lundby Efterskole tilbydes undervisning på 9. og 10. klassetrin.

Undervisningen foregår på hold og efter den enkeltes faglige niveau.

Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Undervisning i de humanistiske fag er tværfaglig. Vi fører ikke til eksamen i kristendom men hvor det er relevant indgår religion i undervisningen.

Vi tilbyder eksamen i Cambridge Engelsk.

Vi har på skolen indskrevet ca. 25 elever i 9. klasse og ca. 75 elever i 10. klasse.

Har du brug for ekstra støtte til de boglige fag kan du blive en del af I-klassen; Lundby Efterskoles inklusionstilbud.

Lundby Efterskole tilbyder Dansk som 2. sprog.

Her finder du undervisningsministeriets fælles mål