Om skolen

Økonomi

Hvad koster det at gå på Lundby?

I skoleåret 2024/2025 koster det 2650 kr. om ugen i 42 uger at gå på Lundby Efterskole. Herfra skal trækkes statstilskuddet. Første rate betales 1. juli og sidste rate betales 1. april. 

Der er et indmeldelsesgebyr på 3000 kr. der opkræves samtidig med underskriften af den skriftlige indmeldelsesblanket. Gebyret tilbage betales ikke ved udmeldelse. De 3000,- kr. dækker betaling for reservation af plads og skoledragt med navn.

I december forud for skolestart opkræves et tilkendegivelsesgebyr på 6000 kr. Vi oplever desværre at mange familier melder deres børn ind på flere efterskoler, og vi vil gerne kunne tilbyde en plads til de elever, der står på ventelisten. Når vi opkræver pengene i december, er det fordi, vi allerede i januar begynder at arbejde og planlægge det næste elevhold. Begynder man på skolen, bliver tilkendegivelsesgebyret konverteret til den sidste rate i efterskolebetalingen. 

I foråret tager hele skolen på en uges studietur.

Hos os kommer der ikke andre udgifter end indmeldelsesgebyret og skolepenge! 
All inclusive-skole! 

Selv skituren er indregnet i skolepengene og koster således ikke ekstra.

Beregn prisen på dit efterskole ophold på: Beregn

Individuel supplerende elevstøtte

Har du, som forælder/værge, økonomisk vanskelige kår, er der mulighed for at søge skolen om Individuel Supplerende Elevstøtte til nedbringelse af den ugentlige betaling. Skemaet udfyldes og sendes til skolen.

Der er mulighed for at modtage støtte på op til 200,- kr pr kursusuge. Det er skolens vurdering af din økonomiske situation der lægges til grund for tildelingen. Skema til ansøgning om Individuel supplerende elevstøtte hentes og sendes til skolen.

Afbrudt skoleår?

Afbrydes skoleåret i utide – hvad enten det er elevens eget valg, eller det er skolen der vælger at ophøre samarbejdet – betales et udmeldelsesgebyr på 9.000 kr.

Ferie når man er på efterskole

Forældre skal være opmærksomme på, at planlagt fravær i en uge eller mere vil koste 5.200 kr./uge (inkl. egenbetaling for ugen). Beløbet dækker det statstilskud, som skolen mister.

Cambridge Engelsk

Ønsker du eksamen i Cambridge Engelsk vil der være en egenbetaling på 2500 kr.

Hestelinjen

I skoleåret 2024/2025 koster det kr. 825,- om ugen i 38 uger at have sin hest med på Lundby Efterskole. Prisen dækker boksleje og basisfoder (elever betaler selv specialfoder og alle andre udgifter til hestens pleje). Hvis din hest skal blive på skolen i en ferie, koster det 50 kr. pr. dag ud over ugeprisen på 825 kr.

Er du interesseret i at komme på besøg?

Er du interesseret i at komme på besøg?

rundvisning

Kontakt

Efterskolevej 8, 4750 Lundby

+45 55 76 71 03

adm@lundbyefterskole.dk