Om skolen

Til kommende forældre

Faglig, menneskelig og åndelig dannelse

Lundby Efterskole er en grundtvig-koldsk efterskole, og det betyder, at vi har fokus på at danne din teenager både fagligt, menneskeligt og åndeligt.

Du vil formentlig opleve, at du afleverer en spændt og nervøs skoleelev i august og får et eftertænksomt ungt menneske tilbage i juni året efter. Denne udvikling er du en vigtig del af, og vores samarbejde med dig er afgørende for et godt efterskoleår. 

På Lundby Efterskole kommunikerer vi via platformen Viggo. Her kan du se din teenagers skema og kommende arrangementer. Din teenager vil få en familielærer, som også er din primære kontaktperson på skolen. Du kan altid kontakte os, og du vil også få tilsendt løbende nyhedsbreve og informationer.

Nogle weekender eller endda hele uger beholder vi din teenager. Det kan være, at hun har staldvagt, eller at han skal være i køkkenet – eller at hele skolen har et samlet weekendarrangement. Noget vil du kunne se fra begyndelsen af skoleåret, men andet kommer løbende, så vi har brug for din opbakning hjemmefra.

Vi inviterer dig til forskellige arrangementer på skolen i løbet af skoleåret. Det kan være koncerter, aktivitetsdag, udstillinger eller opvisninger. Der vil i løbet af året være skole-hjem-samtale, og du vil løbende blive involveret i din teenagers trivsel og faglige udvikling.

Somme tider skal din teenager prøve selv. Deres menneskelige udvikling indebærer fejl, problemer i relationer, kærestesorg og frustration. Vi støtter din teenager i at løse konflikter og andre udfordringer, men vi går ikke altid ind i dem. Din teenager vokser med opgaven, og de får styrke og redskaber til resten af livet.

Som forælder er det vigtigt, at du er lyttende over for din teenager og stiller spørgsmål, der kan få dem til at overveje, om der kunne være andre løsningsforslag end dem, de selv umiddelbart kan se. Det er altid vigtigt at tage kontakt til skolen, eksempelvis familielæreren, så I sammen kan få en bredere indsigt.

Bliv medlem af skolekredsen

Lundby Efterskole har som alle frie skoler pligt til at have en skolekreds. Det er en historisk lov, som skal sikre, at der er bred opbakning til skolens virke.

Som forælder er du automatisk medlem af skolekredsen det år, dit barn går på skolen. Som medlem af skolekredsen kan du deltage i skolens generalforsamling og stille op til bestyrelsen. 

Skulle du have en interesse i at blive medlem af skolekredsen på Lundby Efterskole, kan du kontakte skolens kontor. Medlemskabet koster 75 kroner om året.

Send en mail til adm@lundbyefterskole.dk, med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mail

Kontakt

Efterskolevej 8, 4750 Lundby

+45 55 76 71 03

adm@lundbyefterskole.dk